Van ons naar
uw concept

Wij ontwikkelen, organiseren, implementeren en borgen beleid, werkwijzen en methodes. Samen doorlopen wij het gehele proces, waarbij wij kansen oppakken en problemen niet uit de weg gaan. Ons concept wordt uw concept: van begin tot einde.

Onze concepten Opleidingen

L-Concept Flow

Onze concepten en opleidingen

Wij bieden concepten en opleidingen op vele fronten. Primair voor de gezondheidszorg. Startpunt bij ons is altijd de cliënt. En dan van daaruit de zorg en ondersteuning organiseren.

Wij zijn L-Concept

Wij zijn
L-Concept Consultancy

Wij bieden concepten en opleidingen op vele fronten. Primair voor de gezondheidszorg. Startpunt bij ons is altijd de cliënt. En dan van daaruit de zorg en ondersteuning organiseren: effectief, efficiënt en exploitabel.

Effectief is het bieden van kwaliteit van zorg.
Efficiënt is alleen het juiste doen: niets meer maar zeker ook niet minder.
Exploitabel is dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft.

Wij bewijzen dat het bieden van kwaliteit van zorg leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Dat maakt ons anders dan anderen.

Meer over ons

Uitgevoerde opdrachten

Een beeld van onze inzet bij klanten.

Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van organiseren van dagbesteding, waarbij een cliënt (of diens netwerk) vanuit 1 loket passende dagbesteding krijgt aangeboden binnen een gemeente. Het loket maakt een match tussen cliënt en de verschillende aanbieders.
3 zorgaanbieders dagbesteding
Regio Noord Nederland
Vanuit de behandelvraag van de cliënt de noodzakelijke formatie opbouwen en deze vervolgens in door hen zelf ontworpen Basisroosters laten werken
Organisatie Jeugdzorg
Zeeland
Het opmaken van een businesscase om een faillissement af te wenden en een gezond voortbestaan mogelijk te maken. Dit met behoud van de eigenheid van de organisatie
Antroposofische zorgorganisatie
Nederland
Het toepassen van capaciteitsmanagement binnen het onderdeel Onderhoud Netwerk. Resultaat: beter onderhoud door minder mensen en meer ruimte voor opvangen van acute projecten.
Landelijke organisatie gastransport
Nederland
Het ontwikkelen, organiseren, implementeren en borgen van capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren (CFR). CFR laten kleuren naar de organisatie. Opleiden van alle betrokken functionarissen
Diverse zorgorganisaties
Nederland
Ondersteuning bij het opnieuw inrichten van het personeel informatiesysteem en de roosterapplicatie, om zo de juiste kosten op de juiste kostenplaats te kunnen plaatsen. Resultaat: meer inzicht en grip op de bedrijfsvoering.
Organisatie verpleging en verzorging
Drenthe
Vraag van de cliënt anders definiëren, zodat ondersteuning beter aansluit. Begroten vanuit capaciteitsmanagement. Opzetten van flexbureau. Opzetten van roosterbeleid. Training en ondersteuning van alle sleutelpersonen.
Organisatie voor gehandicaptenzorg
Zuid Nederland
Ondersteuning bij (her-) plaatsing en inrichting van roosterapplicatie. Inrichting van applicatie maximaal laten aansluiten bij (aangepaste) roosterwijze. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de roosterapplicatie.
Diverse zorgorganisaties
Nederland

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

L-Concept Consultancy bestaat uit verschillende mensen. Johan Last is fulltime adviseur en gespecialiseerd generalist. Hij is tevens DGA.
Daarnaast zijn er meerdere adviseurs en planners op afroep.

Johan Last