Van ons naar
uw concept

Het verbeteren van (zorg-) processen, daar worden wij blij van.
Dat betekent ontwikkelen, organiseren, implementeren en borgen van nieuw of aangepast beleid, werkwijzen en methodes. Vaak gaat dat samen met gebruik van onze specifieke opleidingen. Ons concept wordt uw concept: van begin tot einde.

Onze concepten Opleidingen

L-Concept Flow

Onze concepten en opleidingen

Wij bieden concepten en opleidingen op vele fronten. Primair voor de gezondheidszorg. Startpunt bij ons is altijd de cliënt. En dan van daaruit de zorg en ondersteuning organiseren.

Wij zijn L-Concept

Wij zijn
L-Concept Consultancy

Wij bieden concepten en opleidingen op vele fronten. Primair voor de gezondheidszorg. Startpunt bij ons is altijd de cliënt. En dan van daaruit de zorg en ondersteuning organiseren: effectief, efficiënt en exploitabel.

Effectief is het bieden van kwaliteit van zorg.
Efficiënt is alleen het juiste doen: niets meer maar zeker ook niet minder.
Exploitabel is dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft.

Wij bewijzen dat het bieden van kwaliteit van zorg leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Dat maakt ons anders dan anderen.

Meer over ons

Uitgevoerde opdrachten

Een beeld van onze inzet bij klanten.

Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van organiseren van dagbesteding, waarbij een cliënt (of diens netwerk) vanuit 1 loket passende dagbesteding krijgt aangeboden binnen een gemeente. Het loket maakt een match tussen cliënt en de verschillende aanbieders.
3 zorgaanbieders dagbesteding
Regio Noord Nederland
Vanuit de behandelvraag van de cliënt de noodzakelijke formatie opbouwen en deze vervolgens in door hen zelf ontworpen Basisroosters laten werken
Organisatie Jeugdzorg
Zeeland
Het opmaken van een businesscase om een faillissement af te wenden en een gezond voortbestaan mogelijk te maken. Dit met behoud van de eigenheid van de organisatie
Antroposofische zorgorganisatie
Nederland
Het toepassen van capaciteitsmanagement binnen het onderdeel Onderhoud Netwerk. Resultaat: beter onderhoud door minder mensen en meer ruimte voor opvangen van acute projecten.
Landelijke organisatie gastransport
Nederland
Het ontwikkelen, organiseren, implementeren en borgen van capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren (CFR). CFR laten kleuren naar de organisatie. Opleiden van alle betrokken functionarissen
Diverse zorgorganisaties
Nederland
Ondersteuning bij het opnieuw inrichten van het personeel informatiesysteem en de roosterapplicatie, om zo de juiste kosten op de juiste kostenplaats te kunnen plaatsen. Resultaat: meer inzicht en grip op de bedrijfsvoering.
Organisatie verpleging en verzorging
Drenthe
Vraag van de cliënt anders definiëren, zodat ondersteuning beter aansluit. Begroten vanuit capaciteitsmanagement. Opzetten van flexbureau. Opzetten van roosterbeleid. Training en ondersteuning van alle sleutelpersonen.
Organisatie voor gehandicaptenzorg
Zuid Nederland
Ondersteuning bij (her-) plaatsing en inrichting van roosterapplicatie. Inrichting van applicatie maximaal laten aansluiten bij (aangepaste) roosterwijze. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de roosterapplicatie.
Diverse zorgorganisaties
Nederland

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last