Lastige tijden voor Jeugdzorg

Lastig
Maar liefst 49 procent van onderzochte jeugdzorg organisaties zijn financieel kwetsbaar. Steeds meer jeugdzorg organisaties draaien verlies en degene die nog wel positief draaien, zagen hun resultaat in een jaar tijd halveren. De helft van de organisaties heeft daardoor te weinig reserves om tegenvallers op te vangen.

Reden voor de verslechtering is dat de kosten vorig jaar harder stegen dan de opbrengsten. Met name de uitgaven aan personeel groeiden flink, onder meer doordat extra werknemers werden aangetrokken en het ziekteverzuim steeg. Ook zijn volgens de onderzoekers de tarieven die met gemeenten zijn afgesproken niet altijd kostendekkend en nemen de administratieve lasten toe. De problemen zijn het grootste bij de grotere organisaties. De onderzochte organisaties behalen 85 procent van de totale omzet in de jeugdzorg (Bron: Nu.NL 1 maart 2021). Het zijn lastige tijden voor jeugdzorg organisaties.

Achterkant
Hebben jeugdzorg organisaties wel voldoende zicht op de eigen bedrijfsvoering om vroegtijdig te anticiperen op een dergelijke realiteit? Veelvuldig wordt gestuurd op realisatiecijfers. Dat is sturing aan de achterkant van het proces. Dat kan leiden tot verkeerde beslissingen en daardoor tot onrust.  En daar worden cliënten niet blij van…

Anders: naar de voorkant
Capaciteitsmanagement maakt het in uw organisatie mogelijk om aan de voorkant uw bedrijfsvoering in kaart te brengen. U weet dan aan de voorkant wat uw resultaten zullen zijn. U gaat sturen door dynamisch te begroten en kunt anticiperen op iedere ontwikkeling die op uw pad gaat komen. Noodzakelijk iedere Jeugdzorg organisatie.

Dus
Start met een nulmeting capaciteitsmanagement. Bouw dan verder aan een gezonde en stabiele organisatie. Wij helpen u graag verder.