Ontzorgen: doe een gratis scan

Zorgen?
Maak jij als zorgmanager je wel eens zorgen over een goed antwoord op de volgende situaties:

  • Er gaat een cliënt weg en er komt een nieuwe cliënt met andere ondersteuningsvragen. Wat is het effect op de noodzakelijke bezetting?
  • Er gaat een medewerker weg en er moet een vacature worden opgesteld. Wat wordt het contract percentage en kan dat financieel wel uit?
  • Medewerkers hebben het momenteel erg druk, lopen vast en geven aan dat er meer personeel bij moet komen. Wat nu te doen?

Antwoord op deze (en vele andere) vragen  krijgen? Capaciteitsmanagement is het ultieme instrument om dat te verkrijgen.

Gratis scan
Antwoorden krijgen is nu wel heel voordelig. Wij bieden voor de maand mei 2021 een gratis scan aan, voor 1 team van maximaal 15 medewerkers die maximaal 15 cliënten ondersteunen. Dat doen wij met CAS: Capaciteitsmanagement Als Service. Je krijgt eenmalig een rapport en een concreet advies.

Bevalt dat?
CAS gaat nog verder. CAS is beschikbaar voor een enkel team, maar ook voor de gehele organisatie. CAS kan eenmalig worden ingezet of maandelijks met een rapport en een advies.  Daarmee komt er voor uw organisatie antwoord op de vraag: “Wat gebeurt er als….”
En dat alles op maat voor uw eigen specifieke situatie. Op kostenplaats, regio of organisatieniveau. Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de uitvoering. Dat geeft een optimaal effect in het realiseren van het advies.

Resultaat
Overzicht. Bewuste keuzes maken. Weten wat het effect is van de gemaakte keuze. Effectief resultaat bij realiseren van gemaakte keuze.
Maar ook: betere zorg, tevreden cliënten en blije medewerkers en dat binnen de financiële mogelijkheden.
Het kan echt.

Start met ontzorgen van de organisatie en doe de gratis scan.