Uitgangspunten
Binnen de zorg is het realiseren van goede roosters van groot belang. Vaak hebben de roosters te weinig verbinding met de cliënt die zorg en ondersteuning behoeft. Er wordt nog te vaak gekeken naar historie, bestaande werkpatronen, genormeerde activiteiten, gemiddelde productiviteit en beschikbare arbeidsuren. Dit geeft al snel een beeld wat uitgaat van beperkingen en tekorten, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om de verbetering van kwaliteit. Meer concreet: het leveren van dienstverlening op het moment dat de cliënt dat wil en nodig heeft. De juiste hulp op het juiste moment door de juiste persoon. En die juiste persoon zou daar dan ook blij van moeten worden.

Roosterproblemen
Misschien herkent u één of meerdere roosterproblemen:

 • Er blijven diensten over die niemand wil invullen
 • Medewerkers ervaren geen regie op hun eigen rooster
 • Medewerkers komen niet op hun contracturen
 • Diensten worden ingevuld zonder de gewenste kwalificaties van de medewerker
 • Er is niet of te weinig flexibel inzetbaar personeel beschikbaar
 • De CAO, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit worden stelselmatig geschonden
 • Medewerkers mopperen over het rooster

Dit zijn zo maar een aantal voorbeelden die van grote invloed zijn op de roosters. Maar ook op het werkplezier, de onderlinge verhoudingen, gezondheid van medewerkers, kwaliteit van dienstverlening en kosten voor de organisatie.

Niet nieuwe software maar aandacht voor proces
Ondanks de toegenomen mogelijkheden op gebied van automatisering blijkt de tevredenheid over de roosters lang niet altijd dezelfde positieve ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Niet zelden wordt ervoor gekozen om naar enkele jaren over te gaan op nieuwe software. Weggegooid geld? Dat zou maar zo eens kunnen zijn.  De aanschaf van een nieuwe roosterapplicatie verhelpt bovengenoemde problemen niet. Aanpassen in het roosterproces doet dat wel.

Startpunt
De Koninklijke route naar Roostermethode start met Capaciteitsmanagement. Maar als de nood hoog is, zal daar niet altijd de tijd voor zijn.
Goed om te weten dat Roostermethode ook als startpunt kan fungeren. De procesgang is dan wel wat anders, maar in zeer korte tijd zijn de voordelen van Roostermethode al zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Dat betekent concreet:

 • Vanuit bestaande (of waar nodig aangepaste) bezettingseisen ontstaat er rust en voorspelbaarheid in het rooster
 • Cliënten weten wanneer welke medewerkers komen
 • Privé situatie van medewerker weet wanneer laatste niet aan het werk is
 • Er is meer balans tussen werk en privé voor iedere medewerker
 • Er zijn medewerkers in een vast en flexibel rooster, waardoor iedere medewerker toch op uren kan komen
 • Formatieproblematiek (in welke vorm dan ook) is inzichtelijk en kan in tijdelijkheid worden opgelost
 • Door optimale inzet van de aanwezige formatie worden financiële problemen beperkt of (deels) opgelost

100% score
Maximaal resultaat en dus een 100% score is te behalen met inzetten van CFR in het totaal. Wanneer er eerst wordt gestart met Roostermethode, is het aan te bevelen om als de situatie het op enig moment toelaat, alsnog capaciteitsmanagement en flexibiliteit in te zetten.
Als dat gaat gebeuren, zal het een verfijning van Roostermethode betekenen. Het proces Roostermethode hoeft dus niet opnieuw geheel worden doorlopen. Het wordt er enkel (nog) beter van.

Uw situatie?
Wat is in uw situatie de beste route? Om daar achter te komen, gaan wij graag het gesprek aan. Want voor alle concepten van L-Concept Consultancy geldt: het is maatwerk. Van ons naar uw concept.