Onderzoek door vakorganisaties heeft onlangs uitgewezen dat bijna 1 op de 3 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg zich onveilig voelt in het werk dat zij uitvoeren. Voor de mensen uit de zorg zelf is deze uitkomst geen verrassing. Dit gevoel is de laatste jaren toegenomen mede vanuit de bezuinigingsdruk waar de meeste organisaties mee te maken hebben.

Verontrustend is dat een kwart van de medewerkers de druk voelt van boven om te zwijgen over agressie en geen aangifte te doen. Hieruit blijkt weer eens dat er nog een hele weg te gaan is in het werken met agressie en het bijbehorende moeilijk verstaanbare gedrag en de ondersteuning vanuit de organisatie.

Erkenning

De tendens van toenemende onzekerheid en gevoel van veiligheid is geen beleid van organisaties en hangt samen met een vorm van onmacht die in organisaties voelbaar aanwezig is. Dit is geen populair thema, maar verandering van de situatie voor de direct betrokken medewerkers vraagt allereerst om erkenning.

Het kan echt anders…

Het concept “Werken vanuit mogelijkheden” biedt teams en organisatie de handvatten om vanuit de basis te kijken naar hoe het ook anders kan. Dit proces is gericht op mogelijkheden in plaats van beperkingen of problemen. Het anders gaan kijken naar het zorgproces vraagt om los te laten waaruit nieuw perspectief ontstaat.

Wat levert dit proces op?

Het proces kan uw medewerkers en organisatie veel meer opleveren dan gevoel van veiligheid. Veiligheid is geen doel op zich, maar een direct gevolg van het proces. Te verwachten andere resultaten zijn: de cliënt komt in woord en in daad centraal te staan, teams leren beter samen te werken, de formatie sluit aan op de te leveren zorg en er is continuïteit in het rooster, de ondersteunende organisatie vindt aansluiting bij het primaire proces en financiële doelstellingen worden behaald.

Voorzichtig nieuwsgierig?

Uiteraard maken wij graag een afspraak met u om de toegevoegde waarde in uw organisatie te bespreken. Kijkt u ook op onze site naar voorbeelden van onze klanten en welke u graag vertellen over hun ervaringen.