Anders Beter (icoon)

Anders Beter
concepten

De maatschappij is continu in beweging en vraagt om Anders Beter. Participatie is daarbij een veel gehoord begrip. Daarnaast nemen budgetten in de zorg steeds verder af. Hoe ga je daar als zorgorganisatie mee om? Alles zelf doen of ga je het samen met anderen organiseren?

Betekenis
De eerste stap is het herkennen en erkennen van maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben betekenis voor de organisatie. Denk dan aan het uitgaan van mogelijkheden, alleen dat ondersteunen wat een cliënt niet kan, inzet van cliëntsysteem en participatie in de directe leefomgeving. Uiteraard dit alles binnen een sluitende begroting. En ook: waar staat mijn organisatie over 3 jaren?

Mogelijkheden
Om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen en veranderende situaties is het noodzakelijk om de organisatie van onder naar boven op te bouwen. Dat betekent concreet: altijd vanuit de hulpvraag van de cliënt en altijd met maximale invloed van cliënt, het netwerk van de cliënt en medewerkers. En vergeet niet de mogelijkheden van andere partijen: denk b.v. aan bedrijven, collegae zorgorganisaties, buurthuizen en vrijwilligersorganisaties.

Allen vormen samen een netwerk en dat is een belangrijke succesfactor. Het netwerk wordt niet enkel in woord maar vooral in daad betrokken. Het centrale thema wordt dan: wat kan de cliënt voor een ander betekenen?

Concept Anders Beter
Het concept Anders Beter is ontwikkeld met als doel anders te kijken naar zorg, waardoor kwaliteit toeneemt. De cliënt heeft een meerwaarde voor zijn directe leefomgeving, gekoppeld aan zijn mogelijkheden. Ondersteuning die daarvoor nodig zal zijn, is effectief, efficiënt en exploitabel georganiseerd. Inzet van het netwerk maakt dit mede mogelijk.

Anders Beter geeft de route aan waarlangs de verandering kan verlopen. Deze kleur je naar jouw organisatie en sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Resultaat
Anders Beter heeft haar toegevoegde waarde bewezen in de vorm van onder andere cliënttevredenheid, cliëntparticipatie en toekomstbestendige exploitatie. Maar bovenal geeft het een positieve impuls aan de eigenwaarde van de cliënt!

Vandaag beginnen aan meer eigenwaarde van jouw cliënten?

Meer informatie over
Anders Beter

Maak een afspraak om te ontdekken wat Anders Beter voor jouw cliënten en organisatie kan betekenen.

Je naam

Jouw organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres

Wanneer wil je afspreken?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last