Word jij een planner die het vak echt verstaat?

Word jij een planner die het vak echt verstaat?

Je hebt het misschien al gelezen: samen met Top Zorgpersoneel gaan wij gaan planners opleiden!
Deze opleiding zal gaan vallen onder kort beroepsonderwijs en wordt geaccrediteerd. Dat betekent dat de opleiding is getoetst op kwaliteit en dat je een certificaat zal ontvangen

Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met onze CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) uitstekend uit de voeten kunnen.
Wordt jij de planner die het vak echt verstaat?

Hoe gaan we opleiden
De opleiding is in 3 fasen verdeeld.

In fase 1 leer je de basiselementen van een rooster:

 • Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon
 • Wat is een goed rooster en hoe maak je deze
 • Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en met welke systemen kan je een rooster maken

Fase 2 is de verdieping is het centrale thema. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, waarbij verschillende varianten aan de orde komen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leer je als planner hoe je hiermee om te gaan. Je leert je hoe je een volume- en formatiebegroting moet opmaken en hoe je vervolgens een formatieberekening kan uitvoeren. Ook leer je hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk. Want problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een teamformatie

In fase 3 ga je als toekomstig planner je ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie op het gebied van CFR.

Jouw situatie
Er zijn verschillende mogelijkheden. Misschien werk je al als startende planner. Dan verloopt de opleiding vaak via je werkgever. Je kan de opleiding ook vanuit je eigen interesse volgen.
Wil je aan het werk als planner, dan kan dat samen met Top Zorgpersoneel. Eerste stap is een kennismakingsgesprek en een test. Er wordt dan gekeken of je voldoende vaardigheden bezit om je te kunnen ontwikkelen tot planner. Als je die vaardigheden bezit, volg je Fase 1 van de opleiding. Vervolgens wordt je geplaatst bij een organisatie. Vanuit die positie volg je Fase 2 en 3 van de opleiding. Na 1 jaar krijgt de organisatie dan de kans je definitief in dienst te nemen. En anders zorgen wij dat je een definitieve baan krijgt als planner.

Inschrijven
Je kan je vanaf nu inschrijven voor de open opleiding. Meld je bij L-Concept Consultancy via info@l-concept.nl ; je ontvangt dan een inschrijfformulier. Bij voldoende deelnemers starten wij zo spoedig mogelijk.
Mocht je toch wat meer informatie willen ontvangen en over de opleiding willen door praten, neem dan contact op met TOP Zorgpersoneel. Bel Bonny van der Veen of Janique Beishuizen op 0592 205018

Opleiding tot Planner
Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met de CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) van
L-Concept Consultancy uit de voeten kunnen.

Gefaseerde opleiding
Zoals in het vorige bericht al is aangegeven: er zal sprake zijn van een gefaseerde opleiding. Nog even in het kort.

In fase 1 leren wij de kandidaat planner de basiselementen van een rooster. Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon, wat is een rooster, een goed rooster, hoe maak je een goed rooster. Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en met welke systemen kan je een rooster maken.
Verdieping is het centrale thema in fase 2. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, de varianten aan de orde laten komen die daarbij horen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leert de kandidaat planner hoe hiermee om te gaan. Problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een formatie. Daarom leert de kandidaat planner een formatieberekening te maken, volumebegrotingen opmaken en hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk.
In fase 3 gaat de kandidaat planner zich ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie op het gebied van CFR.

Open, In Company en Omscholen
De opleiding kan zowel in een open setting als in company gevolgd worden. In een open setting volgt de kandidaat de opleiding met andere kandidaat planners vanuit verschillende organisaties. Bij een in company setting volgt de kandidaat samen met directe collega’s de opleiding.
Voor organisaties die graag een in company opleiding willen voor hun eigen planners, kan er maatwerk worden aangeboden. De verschillende fasen van de opleiding kunnen worden getuned naar de specifieke situatie van de organisatie, waardoor de opleiding maximaal aansluit op de eigen praktijk.

Voor de omscholingsvariant is het belangrijk dat de kandidaat motivatie heeft en inzet wil tonen ten tijde van de opleiding. De kandidaat loopt dezelfde 3 fasen door als bij de open variant van de opleiding.

Interne kandidaat of externe kandidaat
Uiteraard is het mogelijk om in alle varianten die wij aanbieden te gaan werken met een interne medewerker. Bent u echter op zoek naar een planner en is er geen geschikte kandidaat aanwezig, dan kunnen wij de kandidaat aan u aanbieden. Ook dan doorloopt de kandidaat alle fasen van de opleiding en kan deze na afronding daarvan door de organisatie worden overgenomen.

Kosten

De kosten voor de open setting zijn per kandidaat:
Fase 1: € 2500,-
Fase 2: € 1250,-
Fase 3: € 1250,-
De kosten voor  een in company setting als voor de omscholingsvariant worden vooraf in een specifieke offerte vastgelegd en vervolgens overeengekomen. Het is zowel vakinhoudelijk, als bedrijfsmatig aantrekkelijk om van deze variant gebruik te maken!
De kosten voor een door ons geleverde kandidaat zijn gebaseerd op een inzet van minimaal 28 uren per week,  €38,50 per uur ex BTW. Daarbij komen dan de kosten zoals genoemd bij de open setting.  Inbegrepen is dan onze begeleiding en coaching van de kandidaat.
Duur van het doorlopen van Fase 1 t/m 3 is 9 maanden.

Een planner in uw organisatie?
Wij kunnen die leveren, op verschillende manieren. Meer details of een concrete offerte? Wij horen het graag en lichten e.e.a. graag nader toe.

Het afgelopen jaar is voor ons een goed jaar geweest. Het is een jaar geweest waarin wij hard hebben gewerkt aan verbetering van zorg binnen diverse organisaties. Het is ook een jaar geweest waarin wij gestart zijn met nieuwe initiatieven, samen met onze partners.
Daarom willen wij onze klanten, relaties en partners danken voor het aan ons geschonken vertrouwen. Ook in 2022 zullen hard werken om dat vertrouwen niet te beschamen.

Vooruit kijken naar 2022 leert ons dat dit wel eens een bijzonder jaar kan gaan worden. Zo zijn wij druk bezig om samen met Top Zorgpersoneel de opleiding Planner vorm en inhoud te geven en deze voor aanvang ook geaccrediteerd te krijgen. Opgave voor deelname is al mogelijk!
Daarnaast willen wij met zusterbedrijf Trajectory en partners Ultraware en CompanyPoint, C-Estimate naar een “next-level” gaan brengen. Dat moet het mogelijk maken voor organisaties veel makkelijker gebruik te maken van dit instrument, wat een enorme bijdrage kan leveren aan een gezonde bedrijfsvoering van iedere zorgorganisatie.
En als laatste valt nog te benoemen dat wij in 2022 een concept willen ontwikkelen, die zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig zijn, op een geheel andere wijze te organiseren dan wat nu gebruikelijk is.
Kortom: wij hebben zin in 2022.

Voor nu willen wij een ieder fijne feestdagen wensen en een goed 2022!

Vind een planner...
Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met de CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) goed uit de voeten kunnen.

Fase 1: De Basis
In fase 1 leren wij de kandidaat planner de basiselementen van een rooster. Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon, wat is een rooster, een goed rooster, hoe maak je een goed rooster. Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en welke systemen kan je een rooster maken.
Resultaat van fase 1 is dat de kandidaat planner in staat is een planning te maken in het systeem van de betreffende organisatie. Daarbij staat de kandidaat planner onder supervisie van Top Zorgpersoneel en L-Concept Consultancy.

Fase 2: de Verdieping
Verdieping is het centrale thema in fase 2. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, de varianten aan de orde laten komen die daarbij horen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leert de kandidaat planner hoe hiermee om te gaan.
Problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een formatie. Daarom leert de kandidaat planner een formatieberekening te maken, kan Volumebegrotingen opmaken en leert hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk.
Resultaat van fase 2 is dat de kandidaat planner zich heeft ontwikkeld tot capaciteitsplanner. Ook in deze fase is er coaching en ondersteuning vanuit Top Zorgpersoneel en L-Concept Consultancy.

Fase 3: Specialisatie
In de laatste fase gaat de kandidaat planner zich ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie richting CFR: capaciteitsmanagement, flexibiliseren en roostermethode.
Resultaat van deze fase en daarmee ook het eindresultaat van de opleiding is dat de kandidaat planner kwalitatief goede roosters kan maken, problemen kan analyseren, oplossingsrichtingen kan aanreken en betrokken partijen kan adviseren bij de keuze en implementatie van de gemaakte keuze.

Voor wie?
Je kan de opleiding volgen als je al aan het werk bent als planner. Afhankelijk van je instroomniveau kan je instromen in fase 1 of 2. Samen met collegae planners doorloop je de opleiding. Er is continu ondersteuning en coaching voor jou beschikbaar.
Ook komt er een mogelijkheid om je te laten omscholen tot planner. Je gaat direct als planner aan het werk, met behoud van een uitkering. Na fase 1 ga je aan de slag bij een organisatie. Op dat moment verdien je een passend salaris.

Binnenkort…
…volgt meer informatie!
Ben jij die persoon die als planner aan de slag wil of zoekt jouw organisatie die echt goede planner? In beide gevallen een advies: laat het ons weten!

De zomervakantie is weer achter ons. Het is een rijk gevoel om even uit je eigen omgeving te stappen en tot rust te komen, bijvoorbeeld in de buurt van de zee. Onthaasten, niets moeten  genieten van samen vrij zijn in doen en laten…

Op enig moment kom je weer thuis. En op dat moment kijk je misschien net zoals ik op een zaterdagochtend naar buiten. Wat een uitzicht, wat een dagelijks rijk gevoel. Iedere dag een plaatje…

 

 

Klassiek begroten
In zorgland is het momenteel begrotingstijd. Een belangrijke periode, waarin voor 2022 de financiële lijnen worden uitgezet. Wat soms wordt vergeten is dat met het bepalen van deze financiële lijnen vaak ook de inhoudelijke zorg voor 2022 vorm wordt gegeven. Dit komt voort uit een veelgebruikte rekenwijze. Inkomsten vanuit cliënten (indicaties, beschikkingen etc.) worden afgezet tegen kosten van medewerkers en materiële kosten. Dat maakt hoeveel uren er beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de zorg. Vanuit een financieel perspectief is dit juist. De vraag is echter of en op welke wijze zich dat verhoud met kwaliteit van zorg.

Anders
Het kan anders en (moet) beter. Er is sprake van een oplopende druk in de zorg. Daarom is nu het moment aangebroken om als zorgorganisatie te kiezen om de zorgvraag van de cliënt centraal te stellen bij het opmaken van de begroting. Dat betekent concreet: bepaal eerst wat de noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt moet zijn. Zet dat om in ondersteuningsactiviteiten en vertaal dat slim naar een bezettingspatroon. Vanuit het bezettingspatroon, aangevuld met andere noodzakelijke activiteiten voor de cliënt en/of ter ondersteuning aan de medewerkers, kan zowel een vaste als flexibele formatie worden vastgesteld. Deze wordt financieel vertaald en aangevuld met met de materiële kosten. En dan volgt de vraag: is dit exploitabel?

Mocht dat in eerste instantie niet zo zijn, dan hebben wij alle elementen bij elkaar om dat alsnog te realiseren, wat in veel gevallen ook lukt. Daarbij zorgen wij altijd dat de noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt gewaarborgd blijft. En dat kunnen wij gaan aangeven voor het nieuwe begrotingsjaar, maar ook voor de jaren daarna.
Het proces is in een paar zinnen beschreven, maar zal in de praktijk wel het nodige vragen van een zorgorganisatie. Gelukkig hoeft alles niet direct in één keer te worden gerealiseerd. Door het proces in verschillende fasen te verdelen, is het voor iedere zorgorganisatie behapbaar en daarmee uitvoerbaar.

Maatwerk
Iedere zorgorganisatie is anders. Daarom kijken wij goed wat er in de zorgorganisatie al staat en op welke wijze wij daarmee de verbinding kunnen maken. Meer concreet: het betekent dat er altijd sprake zal zijn van maatwerk. Noodzakelijk omdat het een proces van de organisatie zelf zal moeten zijn. Want alleen dan gaat het ook werken.

Het kan anders en beter.  Nu investeren betekent betekent direct winst in het begrotingsjaar 2022. Daar wordt iedere zorgcontroller blij van.
Maar ook de zorgmanager wordt blij: deze functionaris weet waar en hoe gestuurd moet worden. De zorgmedewerkers zijn blij: zij kunnen doen waarvoor zij zijn aangenomen. Dat is het bieden van goede zorg vanuit de wetenschap dat daar ook voldoende tijd voor is. De grootste winnaar is echter de cliënt. Die krijgt datgene wat echt nodig is: kwaliteit van zorg.

Wanneer maakt uw zorgorganisatie deze stap vooruit?

Herken je het volgende?

 • Je kent alle “ins en outs” bij je huidige werkgever en je bent toe aan verandering
 • Je werkt al geruime in het Westen van het land en verlangd terug naar het Noorden
 • Je bent gereed met je opleiding en toe aan de eerste uitdagende baan

Dit is je kans. Voor 2 klanten zoeken wij in Drenthe en Groningen zowel Verzorgenden IG als Helpenden, die willen werken in de verpleeghuiszorg.  Dat kan direct in een vaste baan maar ook flexwerken is een optie. Het is zelfs mogelijk om bij verschillende organisaties tijdelijk te werken om daarna je definitieve keuze te maken. Uiteraard neem jij de juiste diploma’s mee, voldoende ervaring en bovenal je positieve instelling. Noodzakelijk, want verpleeghuiszorg is een uitdagende tak van sport. Je vindt het geen probleem om een stukje te reizen naar een locatie: je hebt immers je rijbewijs en hebt de beschikking over een auto. Je wijze van werken kenmerkt zich door mensen uit te dagen het nog zelf te doen, maar te ondersteunen waar zij het zelf niet meer kunnen. Daarnaast ben je in staat snel je plek te vinden in het team collega’s.
Salaris is conform CAO. Je kan aangeven hoeveel uren je gemiddeld per week zou willen werken.

Dus wil je werken in het mooiste deel van Nederland, wacht dan niet langer en neem snel contact op. Wij zorgen dan dat je snel bij 1 van onze klanten aan het werk kan. En snel betekent in dit geval: vandaag gereageerd; waarschijnlijk morgen al aan het werk! Stuur z.s.m. je CV via de mail: info@l-concept.nl

Nog een extra stimulans nodig? De eerste 10 reacties ontvangen een leuke verrassing!

Let op: wij zijn geen recruitment- of detacheringsbureau. Deze actie is puur gericht op het ondersteunen van onze klanten!

Na een periode van 3 maanden intensief inwerken heeft Marco besloten dat zijn toekomst toch buiten L-Concept Consultancy moet liggen. Dat betekent dat hij deze week zijn werkzaamheden voor ons heeft beëindigd. Jammer dat de keuze van 3 maanden geleden van Marco (en van ons) toch niet de juiste bleek te zijn; moedig om de keuze te maken en iets anders te gaan doen.

Het betekent ook dat binnen L-Concept Consultancy opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. Eén is wel duidelijk: er is versterking nodig. Hoe die in te vullen is nu de vraag: daar gaan wij nog even goed over nadenken. Want ook wij willen graag vaak de juiste keuzes maken.

Uitgangspunten
Binnen de zorg is het realiseren van goede roosters van groot belang. Vaak hebben de roosters te weinig verbinding met de cliënt die zorg en ondersteuning behoeft. Er wordt nog te vaak gekeken naar historie, bestaande werkpatronen, genormeerde activiteiten, gemiddelde productiviteit en beschikbare arbeidsuren. Dit geeft al snel een beeld wat uitgaat van beperkingen en tekorten, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om de verbetering van kwaliteit. Meer concreet: het leveren van dienstverlening op het moment dat de cliënt dat wil en nodig heeft. De juiste hulp op het juiste moment door de juiste persoon. En die juiste persoon zou daar dan ook blij van moeten worden.

Roosterproblemen
Misschien herkent u één of meerdere roosterproblemen:

 • Er blijven diensten over die niemand wil invullen
 • Medewerkers ervaren geen regie op hun eigen rooster
 • Medewerkers komen niet op hun contracturen
 • Diensten worden ingevuld zonder de gewenste kwalificaties van de medewerker
 • Er is niet of te weinig flexibel inzetbaar personeel beschikbaar
 • De CAO, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit worden stelselmatig geschonden
 • Medewerkers mopperen over het rooster

Dit zijn zo maar een aantal voorbeelden die van grote invloed zijn op de roosters. Maar ook op het werkplezier, de onderlinge verhoudingen, gezondheid van medewerkers, kwaliteit van dienstverlening en kosten voor de organisatie.

Niet nieuwe software maar aandacht voor proces
Ondanks de toegenomen mogelijkheden op gebied van automatisering blijkt de tevredenheid over de roosters lang niet altijd dezelfde positieve ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Niet zelden wordt ervoor gekozen om naar enkele jaren over te gaan op nieuwe software. Weggegooid geld? Dat zou maar zo eens kunnen zijn.  De aanschaf van een nieuwe roosterapplicatie verhelpt bovengenoemde problemen niet. Aanpassen in het roosterproces doet dat wel.

Startpunt
De Koninklijke route naar Roostermethode start met Capaciteitsmanagement. Maar als de nood hoog is, zal daar niet altijd de tijd voor zijn.
Goed om te weten dat Roostermethode ook als startpunt kan fungeren. De procesgang is dan wel wat anders, maar in zeer korte tijd zijn de voordelen van Roostermethode al zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Dat betekent concreet:

 • Vanuit bestaande (of waar nodig aangepaste) bezettingseisen ontstaat er rust en voorspelbaarheid in het rooster
 • Cliënten weten wanneer welke medewerkers komen
 • Privé situatie van medewerker weet wanneer laatste niet aan het werk is
 • Er is meer balans tussen werk en privé voor iedere medewerker
 • Er zijn medewerkers in een vast en flexibel rooster, waardoor iedere medewerker toch op uren kan komen
 • Formatieproblematiek (in welke vorm dan ook) is inzichtelijk en kan in tijdelijkheid worden opgelost
 • Door optimale inzet van de aanwezige formatie worden financiële problemen beperkt of (deels) opgelost

100% score
Maximaal resultaat en dus een 100% score is te behalen met inzetten van CFR in het totaal. Wanneer er eerst wordt gestart met Roostermethode, is het aan te bevelen om als de situatie het op enig moment toelaat, alsnog capaciteitsmanagement en flexibiliteit in te zetten.
Als dat gaat gebeuren, zal het een verfijning van Roostermethode betekenen. Het proces Roostermethode hoeft dus niet opnieuw geheel worden doorlopen. Het wordt er enkel (nog) beter van.

Uw situatie?
Wat is in uw situatie de beste route? Om daar achter te komen, gaan wij graag het gesprek aan. Want voor alle concepten van L-Concept Consultancy geldt: het is maatwerk. Van ons naar uw concept.

Zorgen?
Maak jij als zorgmanager je wel eens zorgen over een goed antwoord op de volgende situaties:

 • Er gaat een cliënt weg en er komt een nieuwe cliënt met andere ondersteuningsvragen. Wat is het effect op de noodzakelijke bezetting?
 • Er gaat een medewerker weg en er moet een vacature worden opgesteld. Wat wordt het contract percentage en kan dat financieel wel uit?
 • Medewerkers hebben het momenteel erg druk, lopen vast en geven aan dat er meer personeel bij moet komen. Wat nu te doen?

Antwoord op deze (en vele andere) vragen  krijgen? Capaciteitsmanagement is het ultieme instrument om dat te verkrijgen.

Gratis scan
Antwoorden krijgen is nu wel heel voordelig. Wij bieden voor de maand mei 2021 een gratis scan aan, voor 1 team van maximaal 15 medewerkers die maximaal 15 cliënten ondersteunen. Dat doen wij met CAS: Capaciteitsmanagement Als Service. Je krijgt eenmalig een rapport en een concreet advies.

Bevalt dat?
CAS gaat nog verder. CAS is beschikbaar voor een enkel team, maar ook voor de gehele organisatie. CAS kan eenmalig worden ingezet of maandelijks met een rapport en een advies.  Daarmee komt er voor uw organisatie antwoord op de vraag: “Wat gebeurt er als….”
En dat alles op maat voor uw eigen specifieke situatie. Op kostenplaats, regio of organisatieniveau. Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de uitvoering. Dat geeft een optimaal effect in het realiseren van het advies.

Resultaat
Overzicht. Bewuste keuzes maken. Weten wat het effect is van de gemaakte keuze. Effectief resultaat bij realiseren van gemaakte keuze.
Maar ook: betere zorg, tevreden cliënten en blije medewerkers en dat binnen de financiële mogelijkheden.
Het kan echt.

Start met ontzorgen van de organisatie en doe de gratis scan.