Klassiek begroten
In zorgland is het momenteel begrotingstijd. Een belangrijke periode, waarin voor 2022 de financiële lijnen worden uitgezet. Wat soms wordt vergeten is dat met het bepalen van deze financiële lijnen vaak ook de inhoudelijke zorg voor 2022 vorm wordt gegeven. Dit komt voort uit een veelgebruikte rekenwijze. Inkomsten vanuit cliënten (indicaties, beschikkingen etc.) worden afgezet tegen kosten van medewerkers en materiële kosten. Dat maakt hoeveel uren er beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de zorg. Vanuit een financieel perspectief is dit juist. De vraag is echter of en op welke wijze zich dat verhoud met kwaliteit van zorg.

Anders
Het kan anders en (moet) beter. Er is sprake van een oplopende druk in de zorg. Daarom is nu het moment aangebroken om als zorgorganisatie te kiezen om de zorgvraag van de cliënt centraal te stellen bij het opmaken van de begroting. Dat betekent concreet: bepaal eerst wat de noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt moet zijn. Zet dat om in ondersteuningsactiviteiten en vertaal dat slim naar een bezettingspatroon. Vanuit het bezettingspatroon, aangevuld met andere noodzakelijke activiteiten voor de cliënt en/of ter ondersteuning aan de medewerkers, kan zowel een vaste als flexibele formatie worden vastgesteld. Deze wordt financieel vertaald en aangevuld met met de materiële kosten. En dan volgt de vraag: is dit exploitabel?

Mocht dat in eerste instantie niet zo zijn, dan hebben wij alle elementen bij elkaar om dat alsnog te realiseren, wat in veel gevallen ook lukt. Daarbij zorgen wij altijd dat de noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt gewaarborgd blijft. En dat kunnen wij gaan aangeven voor het nieuwe begrotingsjaar, maar ook voor de jaren daarna.
Het proces is in een paar zinnen beschreven, maar zal in de praktijk wel het nodige vragen van een zorgorganisatie. Gelukkig hoeft alles niet direct in één keer te worden gerealiseerd. Door het proces in verschillende fasen te verdelen, is het voor iedere zorgorganisatie behapbaar en daarmee uitvoerbaar.

Maatwerk
Iedere zorgorganisatie is anders. Daarom kijken wij goed wat er in de zorgorganisatie al staat en op welke wijze wij daarmee de verbinding kunnen maken. Meer concreet: het betekent dat er altijd sprake zal zijn van maatwerk. Noodzakelijk omdat het een proces van de organisatie zelf zal moeten zijn. Want alleen dan gaat het ook werken.

Het kan anders en beter.  Nu investeren betekent betekent direct winst in het begrotingsjaar 2022. Daar wordt iedere zorgcontroller blij van.
Maar ook de zorgmanager wordt blij: deze functionaris weet waar en hoe gestuurd moet worden. De zorgmedewerkers zijn blij: zij kunnen doen waarvoor zij zijn aangenomen. Dat is het bieden van goede zorg vanuit de wetenschap dat daar ook voldoende tijd voor is. De grootste winnaar is echter de cliënt. Die krijgt datgene wat echt nodig is: kwaliteit van zorg.

Wanneer maakt uw zorgorganisatie deze stap vooruit?