Aangepaste maatregelen rondom Corona

L-Concept Consultancy volgt de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM, die erop zijn gericht om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Onze adviseurs werken, altijd na vooraf telefonisch overleg, zo mogelijk en noodzakelijk op locatie van de klant. Denk hierbij aan gesprekken, overleggen en bijeenkomsten, inclusief trainingen en workshops. Tot 1 juni 2020 kunnen afspraken met 4 personen gelijktijdig op een locatie worden gemaakt. Na 1 juni 2020 wordt dit aantal verhoogd naar maximaal 30 personen gelijktijdig op een locatie. In alle situaties houden onze adviseurs zich aan de dan geldende richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Waar kan en nodig werken onze adviseurs vanuit huis. In dat geval wordt gebruik gemaakt van telefoon of digitale verbindingen.

In alle gevallen blijven wij u maximaal ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

De eerste alarmbellen zijn afgegaan nu het Coronavirus significante investeringen vraagt van de gehele zorgsector. Naast onlangs veranderde regelgeving, uitvoerbaarheid van een diversiteit aan contracten en aanpassing van systemen, kan Corona een oorzaak zijn van (dreigende) financiële problemen bij zorgorganisaties.

Uiteraard zijn zorgorganisaties afhankelijk van hun financiers en zijn reserves niet eindeloos. Echter: hebben zorgorganisaties wel voldoende zicht op de eigen bedrijfsvoering om vroegtijdig te anticiperen op de nieuwe realiteit? Veelvuldig wordt gestuurd op realisatiecijfers. Dat is sturing aan de achterkant van het proces. Dat leidt met enige regelmaat tot onrust en mogelijk verkeerde beslissingen. En daar worden cliënten niet blij van…

Hoe is dat in uw (zorg-)organisatie?

Capaciteitsmanagement maakt het in uw organisatie mogelijk om aan de voorkant uw bedrijfsvoering in kaart te brengen. U weet dan aan de voorkant wat uw resultaten zullen zijn. U gaat sturen door dynamisch te begroten en kunt anticiperen op iedere ontwikkeling die op uw pad gaat komen. Een must voor (uw en) iedere organisatie!

Ook voor organisaties die in zwaar weer terecht zijn gekomen kan capaciteitsmanagement het verschil maken tussen overleven of verdwijnen…

Wilt u weten wat capaciteitsmanagement voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met L-Concept Consultancy BV. Wij maken samen met u het verschil!

Het weer is prachtig. Thuiswerken heeft als voordeel dat je daar even van kan genieten. Zittend op het terras kijk ik naar de overkant van de Beilerstraat. Daar ligt het Asserbos: het krijgt weer kleur. Prachtig…

Hemelsbreed 100 meter verderop ligt het Wilhelmina ziekenhuis. Daar zijn mensen die vechten voor eigen en/of andermans leven. Als zij misschien op een momentje even naar buiten kijken, zien zij mogelijk ook de Beilerstraat en het Asserbos. Maar wat kan een perspectief hemelsbreed 100 meter verderop compleet anders zijn.

Ik prijs mij gelukkig…

In Nederland zijn door zorgorganisaties vergaande maatregelen rondom het Coronavirus ingezet. Een niet geringe opgave, wat veel tijd en energie vraagt van alle betrokken medewerkers, zowel op de werkvloer als ook het tactisch en strategisch management.
De eerste gedachte zal nu niet uitgaan naar (strategisch) capaciteitsmanagement. Logisch, voor alles eerst de cliënt/patiënt.

Maar wat gaat er gebeuren als wij wat verder in de tijd gaan komen en de maatregelen mogelijk nog langer worden doorgetrokken? Wat gaat het effect zijn van alle maatregelen op de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie?
Er wordt mogelijk anders en/of meer personeel ingezet. Noodzakelijk om de aangepaste zorgarrangementen richting cliënten/patiënten te kunnen uitvoeren. Dat vraagt om acties rondom de vaste als flexibele formatie. Hoe wordt voorkomen dat door extra druk op medewerkers er uitval van medewerkers gaat ontstaan? Hoe wordt bij alle extra inzet toch nog flexibiliteit behouden om (eventuele) uitval van medewerkers op te vangen? Hoe kan worden omgegaan met gepland verlof en wat doet dit met de geplande flexibiliteit? Blijven de inkomsten vanuit indicaties stabiel of zijn door alle maatregelen deze ook compleet anders? En hoe verhouden inkomsten zich dan ten opzichte van alle personele en materiële uitgaven?

Om snel overzicht en grip te krijgen op alle effecten van de aan Corona gerelateerde maatregelen in een zorgorganisatie, kan (strategisch) capaciteitsmanagement een cruciale bijdrage leveren. Door een nulpunt te maken van vlak voor de Corona uitbraak en scenario’s te definiëren van de opgepakte dan wel nog komende maatregelen, kan een zorgorganisatie bepalen waar zij komen te staan aan het einde van 2020. Op iedere hiervoor gestelde vraag (en op vele andere vragen) ontstaat direct een antwoord.

Maak als zorgorganisatie bewuste keuzes waarvan bekend is wat daarvan de effecten zijn. Belangrijk voor grote zorgorganisaties, cruciaal voor kleine zorgorganisaties.  De laatsten roepen wij op om zich te melden; laat ons helpen.
Wij brengen iedere zorgorganisatie (groot of klein) snel in kaart en kunnen vervolgens adviseren richting verschillende scenario’s. Weten wat je doet en wat daarvan het effect is, is uiteindelijk in het belang van de cliënt/patiënt. Want ook voor ons geldt: voor alles eerst de cliënt/patiënt…

Het zijn bijzondere tijden. Het Coronavirus verspreidt zich door het land en over de wereld. Als bedrijf dat zich primair richt op de zorg, (voor-)zien wij de problemen van zorgorganisaties. Dat vraagt om oplossingen die anders zijn dan wat tot dusver normaal en vertrouwd was. Welke zorg en ondersteuning moet ondanks Corona hoe dan ook gewaarborgd blijven, hoe moet dat worden georganiseerd in aangepaste diensten, wat doen de aangepaste diensten met een vaste en flexibele bezetting, op welke wijze kan dit gemanaged worden, hoe kan dit vertaald worden naar een (nood-)rooster, wat kan juist nu gedaan worden aan werving en selectie? Onderwerpen waar wij vanuit L-Concept Consultancy veel ervaring mee hebben, vooral als de druk hoog is.

Door het Coronavirus is de druk extreem hoog. Voor oude klanten, bestaande klanten en nieuwe klanten staan wij klaar om alles in het werk te stellen om de zorg te kunnen blijven waarborgen in deze bijzondere tijden. Voor nu maar ook voor later als de tijden weer “genormaliseerd” zijn. Vragen en/of problemen rondom inhoudelijke ondersteuning, het definiëren van noodprogramma’s, team- en managementondersteuning, interim management leveren, opmaken van noodroosters, interim planners leveren, enzovoorts; laat het ons weten en wij pakken het op. Daartoe zetten wij alle mogelijke digitale hulpmiddelen in, waar nodig komen wij op locatie. Altijd gekoppeld aan de richtlijnen van het RIVM.

Bijzondere tijden vragen om bundelen van kracht. Samen weten wij meer, samen kunnen wij meer. Daarom een oproep aan collegae bedrijven en ZZPers in dezelfde branche: bereid om krachten te bundelen? Laat het ons weten. Samen vormen wij meerwaarde voor zorgorganisaties: juist nu…