In Nederland zijn door zorgorganisaties vergaande maatregelen rondom het Coronavirus ingezet. Een niet geringe opgave, wat veel tijd en energie vraagt van alle betrokken medewerkers, zowel op de werkvloer als ook het tactisch en strategisch management.
De eerste gedachte zal nu niet uitgaan naar (strategisch) capaciteitsmanagement. Logisch, voor alles eerst de cliënt/patiënt.

Maar wat gaat er gebeuren als wij wat verder in de tijd gaan komen en de maatregelen mogelijk nog langer worden doorgetrokken? Wat gaat het effect zijn van alle maatregelen op de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie?
Er wordt mogelijk anders en/of meer personeel ingezet. Noodzakelijk om de aangepaste zorgarrangementen richting cliënten/patiënten te kunnen uitvoeren. Dat vraagt om acties rondom de vaste als flexibele formatie. Hoe wordt voorkomen dat door extra druk op medewerkers er uitval van medewerkers gaat ontstaan? Hoe wordt bij alle extra inzet toch nog flexibiliteit behouden om (eventuele) uitval van medewerkers op te vangen? Hoe kan worden omgegaan met gepland verlof en wat doet dit met de geplande flexibiliteit? Blijven de inkomsten vanuit indicaties stabiel of zijn door alle maatregelen deze ook compleet anders? En hoe verhouden inkomsten zich dan ten opzichte van alle personele en materiële uitgaven?

Om snel overzicht en grip te krijgen op alle effecten van de aan Corona gerelateerde maatregelen in een zorgorganisatie, kan (strategisch) capaciteitsmanagement een cruciale bijdrage leveren. Door een nulpunt te maken van vlak voor de Corona uitbraak en scenario’s te definiëren van de opgepakte dan wel nog komende maatregelen, kan een zorgorganisatie bepalen waar zij komen te staan aan het einde van 2020. Op iedere hiervoor gestelde vraag (en op vele andere vragen) ontstaat direct een antwoord.

Maak als zorgorganisatie bewuste keuzes waarvan bekend is wat daarvan de effecten zijn. Belangrijk voor grote zorgorganisaties, cruciaal voor kleine zorgorganisaties.  De laatsten roepen wij op om zich te melden; laat ons helpen.
Wij brengen iedere zorgorganisatie (groot of klein) snel in kaart en kunnen vervolgens adviseren richting verschillende scenario’s. Weten wat je doet en wat daarvan het effect is, is uiteindelijk in het belang van de cliënt/patiënt. Want ook voor ons geldt: voor alles eerst de cliënt/patiënt…