Iedere zorgorganisatie heeft wensen. Dat kan op vele gebieden. Kijk eens naar de volgende wensen: spelen deze in uw zorgorganisatie?

 • Het netwerk (familie, vrienden, vereniging etc.) van de cliënt heeft een centrale rol om te voldoen aan de behoefte van de cliënt
 • De cliënt krijgt vanuit eigen mogelijkheden maximaal regie op de vorm, wijze en uitvoering van ondersteuning
 • Uitgaan van de behoefte van de cliënt en van daaruit de noodzakelijke zorg en ondersteuning gaan organiseren
 • De cliënt laten doen wat íe zelf kan en zodanig ondersteunen dat de beperkingen van de cliënt worden gecompenseerd
 • Professionele medewerkers die aansluiten bij de cliënt en niet zondermeer overnemen van de cliënt
 • Medewerkers die cliënten stimuleren om zichzelf te blijven, te zijn wie zij willen zijn en autonomie van ieder mens vanzelfsprekend vinden
 • Voldoende tijd voor medewerkers om cliënten te bieden wat zij nodig zijn
 • De focus van medewerkers weer terugbrengen naar waar zij goed in zijn: zorg, ondersteuning en begeleiden van cliënten
 • Terugdringen waar mogelijk van administratie, registratie en overleggen
 • Contracten voor medewerkers met voldoende uren zodat het kunnen voorzien van eigen levensonderhoud gewoon mogelijk is
 • Ruimte voor scholing en cursus voor medewerkers
 • Werken met formaties die op orde zijn, zodat alle diensten in een rooster zijn gevuld
 • Werken met een eigen flexibele schil die iedere verstoring in een rooster snel en effectief kan oplossen
 • Roosters in rust
 • Management die medewerkers op de werkvloer uitdagen om regie te voeren over de te bieden zorg en ondersteuning
 • Management die altijd achter medewerkers staan, waar gewenst naast medewerkers staan en waar noodzakelijk voor medewerkers staan
 • Ondersteunende diensten die niet bepalen maar maximaal faciliteren
 • Bedrijfsvoering eindelijk ombuigen van financieel gestuurd naar echt zorg gestuurd
 • Bedrijfsvoering sturen vanuit prognoses die bij uitvoering daarvan ook nauw aansluiten bij de resultaten
 • Bedrijfsvoering die zonder problemen fluctuaties in bezettingsgraad van cliënten kan opvangen
 • Financieel gezond zijn
 • Een zorgorganisatie zijn waarbinnen afspraken ook echt afspraken zijn
 • Een zorgorganisatie waar heldere kaders zijn, die echter alle ruimte geven om cliënt-, medewerker- en teamspecifiek maatwerk mogelijk te maken

Wellicht spelen in uw zorgorganisatie nog andere wensen. Vul het lijstje dan gerust verder aan.
Op enig moment kunnen dan vragen opkomen: blijven dit wensen of gaan wij dit in onze zorgorganisatie echt realiseren? Kan dat überhaupt? En hoe lang zijn wij daar dan mee bezig?

Niets van bovenstaande is onmogelijk. Het zal niet altijd makkelijk zijn en het kost energie. Maar het kan. Zullen wij samen eens kijken hoe het in uw zorgorganisatie is te realiseren?