Opleiding tot Planner
Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met de CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) van
L-Concept Consultancy uit de voeten kunnen.

Gefaseerde opleiding
Zoals in het vorige bericht al is aangegeven: er zal sprake zijn van een gefaseerde opleiding. Nog even in het kort.

In fase 1 leren wij de kandidaat planner de basiselementen van een rooster. Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon, wat is een rooster, een goed rooster, hoe maak je een goed rooster. Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en met welke systemen kan je een rooster maken.
Verdieping is het centrale thema in fase 2. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, de varianten aan de orde laten komen die daarbij horen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leert de kandidaat planner hoe hiermee om te gaan. Problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een formatie. Daarom leert de kandidaat planner een formatieberekening te maken, volumebegrotingen opmaken en hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk.
In fase 3 gaat de kandidaat planner zich ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie op het gebied van CFR.

Open, In Company en Omscholen
De opleiding kan zowel in een open setting als in company gevolgd worden. In een open setting volgt de kandidaat de opleiding met andere kandidaat planners vanuit verschillende organisaties. Bij een in company setting volgt de kandidaat samen met directe collega’s de opleiding.
Voor organisaties die graag een in company opleiding willen voor hun eigen planners, kan er maatwerk worden aangeboden. De verschillende fasen van de opleiding kunnen worden getuned naar de specifieke situatie van de organisatie, waardoor de opleiding maximaal aansluit op de eigen praktijk.

Voor de omscholingsvariant is het belangrijk dat de kandidaat motivatie heeft en inzet wil tonen ten tijde van de opleiding. De kandidaat loopt dezelfde 3 fasen door als bij de open variant van de opleiding.

Interne kandidaat of externe kandidaat
Uiteraard is het mogelijk om in alle varianten die wij aanbieden te gaan werken met een interne medewerker. Bent u echter op zoek naar een planner en is er geen geschikte kandidaat aanwezig, dan kunnen wij de kandidaat aan u aanbieden. Ook dan doorloopt de kandidaat alle fasen van de opleiding en kan deze na afronding daarvan door de organisatie worden overgenomen.

Kosten

De kosten voor de open setting zijn per kandidaat:
Fase 1: € 2500,-
Fase 2: € 1250,-
Fase 3: € 1250,-
De kosten voor  een in company setting als voor de omscholingsvariant worden vooraf in een specifieke offerte vastgelegd en vervolgens overeengekomen. Het is zowel vakinhoudelijk, als bedrijfsmatig aantrekkelijk om van deze variant gebruik te maken!
De kosten voor een door ons geleverde kandidaat zijn gebaseerd op een inzet van minimaal 28 uren per week,  €38,50 per uur ex BTW. Daarbij komen dan de kosten zoals genoemd bij de open setting.  Inbegrepen is dan onze begeleiding en coaching van de kandidaat.
Duur van het doorlopen van Fase 1 t/m 3 is 9 maanden.

Een planner in uw organisatie?
Wij kunnen die leveren, op verschillende manieren. Meer details of een concrete offerte? Wij horen het graag en lichten e.e.a. graag nader toe.