Een persoon die afhankelijk is van vormen van thuiszorg is vaak overgeleverd aan de organisatie die dat uitvoert. Dat betekent dat de persoon zich dient te schikken in de mogelijkheden van de thuiszorgorganisatie. Maar is dat wel de juiste route? Is de persoon niet de klant en zou de klant niet moeten kunnen bepalen wanneer welke ondersteuning wanneer wordt uitgevoerd?

Organisatie

Dat vraagt om een andere wijze van organiseren dan nu veelal gebruikelijk is. De klant wil graag dezelfde gezichten, 1 persoon die zoveel mogelijk de zorg en ondersteuning uitvoert en/of coördineert. En wat kan het eigen netwerk rondom de klant zelf aan ondersteuning bieden?

Gebeurt dat nu nog niet? Iedere thuiszorgorganisatie probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Punt van aandacht is echter dat dit veelal gebeurt vanuit bestaande structuren, werkwijzen en praktische overwegingen. En juist op dit punt liggen de kansen.

Het is aan een thuiszorgorganisatie om een samenwerking te organiseren tussen de klant, de zorgprofessional en het netwerk van de klant, in relatie tot de noodzakelijke uit te voeren ondersteuning en dat alles binnen een gezonde exploitatie. Dit vraagt om anders kijken.

Anders kijken

Het Thuiszorg Concept brengt de cliënt, de zorgprofessional en het netwerk samen. Door anders te kijken naar hoe ondersteuning kan worden georganiseerd ontstaan er nieuwe werkwijzen. Daarop zijn kwalificaties van medewerkers afgestemd, de hoeveelheid medewerkers vooraf gecalculeerd, flexibiliteit georganiseerd en planning gerealiseerd. De cliënt weet wie wanneer komt en heeft zelf de regie. De thuiszorgorganisatie werkt effectief en exploitabel. Cliënt gestuurde zorg verzekerd!

Startpunt

Laat ons u leren anders te kijken naar de uit te voeren ondersteuning aan de cliënt. Tegen minimale kosten weet u wat u kan verbeteren en wat de effecten u kunnen opleveren!

Wilt u meer weten? Neem contact op.