Vind een planner...
Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met de CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) goed uit de voeten kunnen.

Fase 1: De Basis
In fase 1 leren wij de kandidaat planner de basiselementen van een rooster. Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon, wat is een rooster, een goed rooster, hoe maak je een goed rooster. Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en welke systemen kan je een rooster maken.
Resultaat van fase 1 is dat de kandidaat planner in staat is een planning te maken in het systeem van de betreffende organisatie. Daarbij staat de kandidaat planner onder supervisie van Top Zorgpersoneel en L-Concept Consultancy.

Fase 2: de Verdieping
Verdieping is het centrale thema in fase 2. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, de varianten aan de orde laten komen die daarbij horen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leert de kandidaat planner hoe hiermee om te gaan.
Problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een formatie. Daarom leert de kandidaat planner een formatieberekening te maken, kan Volumebegrotingen opmaken en leert hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk.
Resultaat van fase 2 is dat de kandidaat planner zich heeft ontwikkeld tot capaciteitsplanner. Ook in deze fase is er coaching en ondersteuning vanuit Top Zorgpersoneel en L-Concept Consultancy.

Fase 3: Specialisatie
In de laatste fase gaat de kandidaat planner zich ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie richting CFR: capaciteitsmanagement, flexibiliseren en roostermethode.
Resultaat van deze fase en daarmee ook het eindresultaat van de opleiding is dat de kandidaat planner kwalitatief goede roosters kan maken, problemen kan analyseren, oplossingsrichtingen kan aanreken en betrokken partijen kan adviseren bij de keuze en implementatie van de gemaakte keuze.

Voor wie?
Je kan de opleiding volgen als je al aan het werk bent als planner. Afhankelijk van je instroomniveau kan je instromen in fase 1 of 2. Samen met collegae planners doorloop je de opleiding. Er is continu ondersteuning en coaching voor jou beschikbaar.
Ook komt er een mogelijkheid om je te laten omscholen tot planner. Je gaat direct als planner aan het werk, met behoud van een uitkering. Na fase 1 ga je aan de slag bij een organisatie. Op dat moment verdien je een passend salaris.

Binnenkort…
…volgt meer informatie!
Ben jij die persoon die als planner aan de slag wil of zoekt jouw organisatie die echt goede planner? In beide gevallen een advies: laat het ons weten!