Aanmelden voor opleiding
generiek

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor een opleiding bij L-Concept Consultancy.

Inschrijven

Persoonlijke Gegevens

Naam
Correspondentieadres

Certificaat Gegevens

JJJJ slash MM slash DD

Bedrijfsgegevens

NB: Persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zijn enkel noodzakelijk voor onze administratie, facturatie en het opmaken van het certificaat. Persoonlijk en/of bedrijfsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Voorwaarden

  • Opdrachtgever heeft kennis genomen van de opleidingsvoorwaarden van L-Concept Consultancy BV en gaat daarmee akkoord. Deze zijn te vinden op de website van L-Concept Consultancy en worden daarnaast als bijlage meegezonden bij de definitieve bevestiging van deelname door L-Concept Consultancy BV
  • Na definitieve bevestiging van deelname door L-Concept Consultancy worden de kosten voor de cursus gefactureerd aan de opdrachtgever
  • Betalingstermijn is uiterlijk 21 dagen na factuurdatum.

Indien dit formulier door opdrachtgever later ondertekend wordt, gelieve dan een kleine streep in de linkerbovenhoek van het vak 'Handtekening opdrachtgever' te zetten.

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last