Gespecialiseerde HR generalisten met zorgmanagement ervaring

Van iedere adviseur mag worden verwacht dat deze is gespecialiseerd in meerdere facetten van capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren. Daarnaast is iedere adviseur generalist op gebied van HR, management en bedrijfsvoering.

Anders Beter
Wij
Gezicht van L-Concept Consultancy is Johan Last. Hij is fulltime adviseur en tevens DGA. Daarnaast zijn er meerdere adviseurs, planners en specialisten op parttime basis beschikbaar. Nederland is ons werkgebied.
Anders Beter
Wat
L-Concept Consultancy BV levert adviseurs die zich kunnen begeven op het brede terrein van Human Resource in combinatie met het managen van gezondheidszorg. Ze kunnen makkelijk schakelen tussen HR, Finance en strategisch, tactisch en operationeel management. Op diverse niveaus binnen de zorg (of daaraan gerelateerde gebieden) hebben ze gefunctioneerd. Ze verstaan en spreken de taal van de gezondheidszorg en sluiten zonder moeite aan op alle niveaus binnen andere branches.
Anders Beter
Wie
De L-Concept Consultancy BV adviseurs hebben kennis en ervaring in het analyseren van organisaties op zorginhoud, capaciteit, financiën, efficiency en inzet van medewerkers. Ze adviseren en ondersteunen organisaties op zorginhoud, capaciteit, flexibiliseren, financiën, efficiency, ondersteunende ICT en inzet van medewerkers in planning en roosters. Ze ontwikkelen en geven trainingen, workshops en individuele ondersteuning. In de taal van de specifieke organisatie schrijven ze rapportages en adviesdocumenten. Ze adviseren, ondersteunen en managen projecten, zowel binnen een profit als non-profit omgeving. Naast ervaring in projectmanagement, hebben zij ervaring in programmamanagement, procesbegeleiding en interim-management. Kortom: onze adviseurs acteren in de volle breedte van ontwikkelen, organiseren en implementeren, dit zowel in teamverband als geheel zelfstandig.

Onze partners

Wij werken regelmatig samen met andere specialisten en adviseurs.

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last