Flexibiliseren van formatie

Flexibiliseren van formatie betekent een verschil maken in structurele activiteiten en incidentele activiteiten. Vanuit capaciteitsmanagement wordt dit verschil al gedefinieerd. Maar ook in situaties waarin (nog) geen capaciteitsmanagement is uitgevoerd kan al wel worden geflexibiliseerd.

Flexibiliseren van formatie brengen wij naar de praktijk door het opzetten van een Flexbureau. Dat Flexbureau kenmerkt zich door flexibiliteit maximaal voorspelbaar te maken en dat vervolgens te organiseren en te ondersteunen. Een Flexbureau naar ons recept is dus geen urenfabriek of een “intern uitzendbureau”

Gebruik maken van een Flexbureau is in onze visie een excellent middel tot het behalen van een sluitende exploitatie van een organisatie.

Wij kunnen uw flexibiliseringsproces van begin tot einde ondersteunen: ontwikkelen, organiseren en implementeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een beleidskader,  het opzetten van procedures en werkinstructies, het leveren van management en het trainen van medewerkers. Maar ook softwarepakketselectie en implementatie behoren tot onze mogelijkheden.

Vorige pagina