L-Concept Consultancy BV staat voor het ontwikkelen, organiseren en implementeren van methoden en werkwijzen. Dit doen wij door u een concept aan te bieden, om vervolgens samen met u dit te ontwikkelen tot een concept van u. Vervolgens organiseren wij met u de werkwijze van het concept. Tot slot ondersteunen wij bij de implementatie van het concept.

Wij bieden concepten op vele fronten. Daarbij richten wij ons specifiek op het effectief, efficiënt en exploitabel inrichten van activiteiten.  

L-Concept Consultancy BV is landelijk expert op het gebied van capaciteitsmanagement, flexibiliseren en roostermethode (CFR). Ontwikkelen, definiëren, flexibiliseren, (re-)organiseren en implementeren van activiteiten zijn daarbij belangrijke thema's. CFR kan in iedere omgeving worden doorgevoerd.

Daarom zijn adviseurs van L-Concept Consultancy BV gespecialiseerde generalisten.