Om een beeld te geven van waarvoor L-Concept Consultancy BV wordt benaderd, volgen hierna een aantal recent uitgevoerde opdrachten:

L-Concept Consultancy BV is graag bereid referenties aan te reiken, waarbij rekening wordt gehouden met de geheimhoudingsplicht conform de L-Concept Consultancy BV Leveringsvoorwaarden.