Planner Worden (icoon)

Vind uw planner
opleidingen

Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn. De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner. Vind dan maar eens de juiste kandidaat…

Interne kandidaat of externe kandidaat
Wij willen het verschil gaan maken: zowel de juiste kandidaat vinden en deze vervolgens ook opleiden.
De kandidaat kunnen wij vinden in uw organisatie. Wij toetsen een kandidaat op geschiktheid. Is de kandidaat geschikt, dan kan deze de opleiding planner gaan doorlopen.
De andere optie: wij zoeken en vinden een geschikte externe kandidaat.  Deze doorloopt vervolgens de opleiding en kan deze na afronding daarvan door de organisatie worden overgenomen. Externe kandidaten worden door onze partner Top Zorgpersoneel geleverd.

Gefaseerde opleiding
De opleiding die wij de kandidaten bieden kent een gefaseerde opzet.

In fase 1 leren wij de kandidaat planner de basiselementen van een rooster. Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon, wat is een rooster, een goed rooster, hoe maak je een goed rooster. Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en met welke systemen kan je een rooster maken.

Verdieping is het centrale thema in fase 2. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, de varianten aan de orde laten komen die daarbij horen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leert de kandidaat planner hoe hiermee om te gaan. Problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een formatie. Daarom leert de kandidaat planner een formatieberekening te maken, volumebegrotingen opmaken en hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk.

In fase 3 gaat de kandidaat planner zich ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie op het gebied van CFR.

Open, In Company en Omscholen
De opleiding kan zowel in een open setting als in company gevolgd worden. In een open setting volgt de kandidaat de opleiding met andere kandidaat planners vanuit verschillende organisaties. Bij een in company setting volgt de kandidaat samen met directe collega’s de opleiding.

Voor organisaties die graag een in company opleiding willen voor hun eigen planners, kan er maatwerk worden aangeboden. De verschillende fasen van de opleiding kunnen worden getuned naar de specifieke situatie van de organisatie, waardoor de opleiding maximaal aansluit op de eigen praktijk.

Voor de omscholingsvariant is het belangrijk dat de kandidaat motivatie heeft en inzet wil tonen ten tijde van de opleiding. De kandidaat loopt dezelfde 3 fasen door als bij de open variant van de opleiding.

Duur van het doorlopen van Fase 1 t/m 3 is 3 maanden.

Wij gaan uw planner vinden en volledig voorbereiden om succesvol aan de slag te gaan!

Kosten
De kosten voor de open setting zijn per kandidaat:
Fase 1: € 2500,-
Fase 2: € 1250,-
Fase 3: € 1250,-

De kosten voor een in company setting als voor de omscholingsvariant worden vooraf in een specifieke offerte vastgelegd en vervolgens overeengekomen. Het is zowel vakinhoudelijk, als bedrijfsmatig aantrekkelijk om van deze variant gebruik te maken!

De kosten voor een externe kandidaat zijn gebaseerd op een inzet van minimaal 28 uren per week,  €38,50 per uur ex BTW. Daarbij komen dan de kosten zoals genoemd bij de open setting. Inbegrepen is dan onze begeleiding en coaching van de kandidaat. De duur is 9 maanden. In deze periode is de externe kandidaat in dienst van Top Zorgpersoneel. Na deze periode kan de externe kandidaat zonder meerkosten worden overgenomen.

Aanmelden voor deze opleiding

Op zoek naar
een planner?

Wij gaan uw planner vinden en opleiden. Neem contact op en wij vertellen je graag meer!

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam

Jouw organisatie

Telefoonnummer

E-mailadres

Hidden

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last