Er is in uw organisatie vast wel eens gedacht over strategische personeelsplanning (SPP). Maar eigenlijk willen veel organisaties nog een stap verder. En dan kom je uit bij Strategisch Capaciteitsmanagement (SCM). SCM verbindt toekomstige marktontwikkelingen met de huidige te bieden zorg en ondersteuning, personeelsbezetting, inkomsten en uitgaven. U kunt met de kennis en inzichten uit de SCM gerichter in-, door-, en uitstroom van uw personeel beïnvloeden én inspringen op de ontwikkelingen die u nog te wachten staan.

Startpunt Strategisch Capaciteitsmanagement
Bij SCM gaat u uit van een toekomstdraaiboek dat u zelf maakt. Het doel van SCM is dat u toekomstgericht de gewenste capaciteit vaststelt en via een stappenplan de daarvoor benodigde acties uitwerkt en in gang zet.
Onderdelen van dit stappenplan kunnen zijn:

  • Waar staat uw organisatie voor: wat is de missie, wat is de visie en welke doelen wil uw organisatie gaan behalen
  • Wat is uw huidige capaciteit, gericht op geboden zorg en ondersteuning, personele bezetting en financiële bedrijfsvoering
  • Met sleutelpersonen in uw organisatie een perspectief beschrijven aangaande de toekomst van uw organisatie, gericht op zorg en bedrijfsvoering en deze vervolgens analyseren op mogelijke kansen en bedreigingen
  • Wat zijn dan de noodzakelijke zorgactiviteiten, langs welke route voert men die uit en wie voeren die uit?
  • Wat vraagt dit van uw medewerkers, voor nu en voor de komende jaren; wat zijn de consequenties?
  • Wat zijn ontwikkelingen op inkomsten- en uitgavenpatronen

Resultaten Strategisch Capaciteitsmanagement
Uw organisatie is in balans: voor nu en in de toekomst. Dit komt door o.a. :

  • Inzicht in de huidige situatie, de gewenste kwaliteit en kwantiteit van uw activiteiten, financiële resultaten en de opbouw en ontwikkeling van uw personeelsbestand.
  • Het gemakkelijker keuzes maken, gericht op capaciteitsbehoefte, aannemen van medewerkers, (door-) ontwikkeling van medewerkers en het opmaken van (meer)jarenplannen
  • Het snel en effectief kunnen acteren op veranderingen in het strategisch, tactisch en operationeel gebied
  • Een concreet en meetbaar uitgangspunt voor de vertaling van organisatiebeleid naar HRM-beleid.

En nu?
Vraag een scan aan: wij brengen uw huidige situatie in kaart en helpen u op weg naar een mooie toekomst!