U kunt met de kennis en inzichten uit de SCM gerichter in-, door-, en uitstroom van uw personeel beïnvloeden én inspringen op de ontwikkelingen die u nog te wachten staan.

Startpunt Strategisch Capaciteitsmanagement

Bij SCM gaat u uit van een toekomstdraaiboek dat u zelf maakt. Het doel van SCM is dat u toekomstgericht de gewenste capaciteit vaststelt en via een stappenplan de daarvoor benodigde acties uitwerkt en in gang zet.

Onderdelen van dit stappenplan kunnen zijn:

  • Waar staat uw organisatie voor: wat is de missie, wat is de visie en welke doelen wil uw organisatie gaan behalen
  • Met sleutelpersonen in uw organisatie een perspectief beschrijven aangaande de toekomst van uw organisatie, en deze analyseren op mogelijke kansen en bedreigingen
  • Wat zijn dan de benodigde activiteiten, langs welke route voert men die uit en wie voeren die uit?
  • Wat vraagt dit van uw medewerkers, voor nu en voor de komende jaren; wat zijn de consequenties?

Resultaten Strategisch Capaciteitsmanagement

Uw organisatie is in balans: voor nu en in de toekomst. Dit komt door o.a. :

  • Inzicht in de huidige situatie, de gewenste kwaliteit en kwantiteit van uw activiteiten, financiële resultaten en de opbouw en ontwikkeling van uw personeelsbestand.
  • Het gemakkelijker keuzes maken, gericht op capaciteitsbehoefte, aannemen van medewerkers, (door-) ontwikkeling van medewerkers en het opmaken van (meer)jarenplannen
  • Het snel en effectief kunnen acteren op veranderingen in het strategisch, tactisch en operationeel gebied
  • Een concreet en meetbaar uitgangspunt voor de vertaling van organisatiebeleid naar HRM-beleid.

En nu?

Vraag een scan aan: wij brengen uw huidige situatie in kaart. Bouw met ons aan uw toekomst!