Het afgelopen jaar is voor ons een goed jaar geweest. Het is een jaar geweest waarin wij hard hebben gewerkt aan verbetering van zorg binnen diverse organisaties. Het is ook een jaar geweest waarin wij gestart zijn met nieuwe initiatieven, samen met onze partners.
Daarom willen wij onze klanten, relaties en partners danken voor het aan ons geschonken vertrouwen. Ook in 2022 zullen hard werken om dat vertrouwen niet te beschamen.

Vooruit kijken naar 2022 leert ons dat dit wel eens een bijzonder jaar kan gaan worden. Zo zijn wij druk bezig om samen met Top Zorgpersoneel de opleiding Planner vorm en inhoud te geven en deze voor aanvang ook geaccrediteerd te krijgen. Opgave voor deelname is al mogelijk!
Daarnaast willen wij met zusterbedrijf Trajectory en partners Ultraware en CompanyPoint, C-Estimate naar een “next-level” gaan brengen. Dat moet het mogelijk maken voor organisaties veel makkelijker gebruik te maken van dit instrument, wat een enorme bijdrage kan leveren aan een gezonde bedrijfsvoering van iedere zorgorganisatie.
En als laatste valt nog te benoemen dat wij in 2022 een concept willen ontwikkelen, die zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig zijn, op een geheel andere wijze te organiseren dan wat nu gebruikelijk is.
Kortom: wij hebben zin in 2022.

Voor nu willen wij een ieder fijne feestdagen wensen en een goed 2022!