Onze werkwijze
Zo pakken wij het aan

L-Concept Consultancy wil graag samen werken aan een voor de organisatie succesvol concept. Daarom stellen wij in het begin veel vragen.

Onze werkwijze - infographic

Wij willen je graag leren kennen en dan veel van je weten. Wie ben jij en waar sta je in de organisatie. Wat is de opdracht, wat is klaar als de opdracht klaar is en op welke wijze zou je dat graag gerealiseerd zien. Ook willen wij graag weten wat de cultuur is binnen de organisatie en wie bij de opdracht de spelers in het veld zijn. Is er zicht op de kansen en de bedreigingen van de opdracht? In welk tijdspad zou je de opdracht willen laten lopen en hoe zou je willen samenwerken? En ook: wanneer bent jij tevreden? Alle antwoorden bepalen in hoge mate ons concept en onze (procesgerichte) werkwijze.

Het is maatwerk. De uit te voeren consultancy leggen wij vooraf vast. En dan conform gemaakte afspraken aan de slag! Is ons concept tot die van de organisatie geworden en zijn de gewenste resultaten behaald, dan maken wij de eindbalans op. Je krijgt een advies voor de toekomst.

Als laatste stap ontvangt je een Evaluatieformulier. Ben je tevreden met het resultaat en hoe heb je de samenwerking ervaren? Wij zijn continu op zoek naar eigen verbeterpunten: daarbij is jouw mening van groot belang.

Uitgevoerde opdrachten

Het ontwikkelen van een nieuwe vorm van organiseren van dagbesteding, waarbij een cliënt (of diens netwerk) vanuit 1 loket passende dagbesteding krijgt aangeboden binnen een gemeente. Het loket maakt een match tussen cliënt en de verschillende aanbieders.
3 zorgaanbieders dagbesteding
Regio Noord Nederland
Vanuit de behandelvraag van de cliënt de noodzakelijke formatie opbouwen en deze vervolgens in door hen zelf ontworpen Basisroosters laten werken
Organisatie Jeugdzorg
Zeeland
Het opmaken van een businesscase om een faillissement af te wenden en een gezond voortbestaan mogelijk te maken. Dit met behoud van de eigenheid van de organisatie
Antroposofische zorgorganisatie
Nederland
Het toepassen van capaciteitsmanagement binnen het onderdeel Onderhoud Netwerk. Resultaat: beter onderhoud door minder mensen en meer ruimte voor opvangen van acute projecten.
Landelijke organisatie gastransport
Nederland
Het ontwikkelen, organiseren, implementeren en borgen van capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren (CFR). CFR laten kleuren naar de organisatie. Opleiden van alle betrokken functionarissen
Diverse zorgorganisaties
Nederland
Ondersteuning bij het opnieuw inrichten van het personeel informatiesysteem en de roosterapplicatie, om zo de juiste kosten op de juiste kostenplaats te kunnen plaatsen. Resultaat: meer inzicht en grip op de bedrijfsvoering.
Organisatie verpleging en verzorging
Drenthe
Vraag van de cliënt anders definiëren, zodat ondersteuning beter aansluit. Begroten vanuit capaciteitsmanagement. Opzetten van flexbureau. Opzetten van roosterbeleid. Training en ondersteuning van alle sleutelpersonen.
Organisatie voor gehandicaptenzorg
Zuid Nederland
Ondersteuning bij (her-) plaatsing en inrichting van roosterapplicatie. Inrichting van applicatie maximaal laten aansluiten bij (aangepaste) roosterwijze. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de roosterapplicatie.
Diverse zorgorganisaties
Nederland

Johan helpt graag mee binnen jouw organisatie.

Van het helder krijgen van de hulpvraag van de cliënt, het inrichten van zorgarrangementen, het berekenen van vaste en flexibele formatie, het exploitabel krijgen van afdeling, regio of gehele organisatie en alles rondom een rooster: stel je vraag! Maar ook het opzetten van een flexbureau, doorvoeren van procesverbetering, verandering van houding en gedrag of het (her-)structureren van de organisatie in de breedste zin van het woord: ik ga graag met je in gesprek!

Johan Last