Word jij een planner die het vak echt verstaat?

Je hebt het misschien al gelezen: samen met Top Zorgpersoneel gaan wij gaan planners opleiden!
Deze opleiding zal gaan vallen onder kort beroepsonderwijs en wordt geaccrediteerd. Dat betekent dat de opleiding is getoetst op kwaliteit en dat je een certificaat zal ontvangen

Iedereen weet dat plannen een vak is. Daarbij komt dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt goede planners schaars zijn.  De dagelijkse praktijk in de zorg stelt hoge eisen aan een planner.  Wij willen planners opleiden met net een beetje meer. Dat betekent dat onze planners met onze CFR-methode (capaciteitsmanagement, flexibiliteit en roosteren) uitstekend uit de voeten kunnen.
Wordt jij de planner die het vak echt verstaat?

Hoe gaan we opleiden
De opleiding is in 3 fasen verdeeld.

In fase 1 leer je de basiselementen van een rooster:

  • Wat is een bezettingsgraad, hoe kom je tot een bezettingseis en tot een dienstenpatroon
  • Wat is een goed rooster en hoe maak je deze
  • Maar ook: met welke wet- en regelgeving heb je als planner te maken, hoe pas je die toe en met welke systemen kan je een rooster maken

Fase 2 is de verdieping is het centrale thema. Dat betekent dat wij inzoomen op de techniek van het maken van een rooster, waarbij verschillende varianten aan de orde komen. Aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de praktijk leer je als planner hoe je hiermee om te gaan. Je leert je hoe je een volume- en formatiebegroting moet opmaken en hoe je vervolgens een formatieberekening kan uitvoeren. Ook leer je hoe een berekende formatie omgezet dient te worden naar de praktijk. Want problemen in een rooster kunnen voortkomen uit de samenstelling van een teamformatie

In fase 3 ga je als toekomstig planner je ontwikkelen tot adviseur. In deze fase wordt de focus gelegd op communicatietechniek, adviesvaardigheid en specialisatie op het gebied van CFR.

Jouw situatie
Er zijn verschillende mogelijkheden. Misschien werk je al als startende planner. Dan verloopt de opleiding vaak via je werkgever. Je kan de opleiding ook vanuit je eigen interesse volgen.
Wil je aan het werk als planner, dan kan dat samen met Top Zorgpersoneel. Eerste stap is een kennismakingsgesprek en een test. Er wordt dan gekeken of je voldoende vaardigheden bezit om je te kunnen ontwikkelen tot planner. Als je die vaardigheden bezit, volg je Fase 1 van de opleiding. Vervolgens wordt je geplaatst bij een organisatie. Vanuit die positie volg je Fase 2 en 3 van de opleiding. Na 1 jaar krijgt de organisatie dan de kans je definitief in dienst te nemen. En anders zorgen wij dat je een definitieve baan krijgt als planner.

Inschrijven
Je kan je vanaf nu inschrijven voor de open opleiding. Meld je bij L-Concept Consultancy via info@l-concept.nl ; je ontvangt dan een inschrijfformulier. Bij voldoende deelnemers starten wij zo spoedig mogelijk.
Mocht je toch wat meer informatie willen ontvangen en over de opleiding willen door praten, neem dan contact op met TOP Zorgpersoneel. Bel Bonny van der Veen of Janique Beishuizen op 0592 205018